ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު's profile photo

ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު

މެމްބަރު - މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނީ 17 މާރިޗް 2022

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އައްޔަން ކުރެއްވީ 17 މާރޗް 2022 ގައެވެ. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އަލްއުސްތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު އަދާ ކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީގަލް ޑައިރަކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުވެސް ހިމެނެއެވެ. އަލްއުސްތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަދި ވިލާ ކޮލެޖުން މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ޙާޞިލު ކުރައްވާފައެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް